Vårdvalet

10.10.2014 12:42

Vill bara informera alla nya och gamla patienter att det är helt FRITT att välja sjukgymnast/mottagning vart man vill. Även om läkaren hänvisar till Närhälsans sjukgymnast är det inget man måste välja. Vårdvalet innebära fritt val. Vi och många privata mottagningar har hört att läkarna på Närhälsan inte talar om för patienterna att det är fritt att välja rehabiltering vart man vill. Samma pris och ingen remiss behövs.