Behandlingar

 Ultraljud Behandling med ljud av hög frekvens som penetrerar mjukdelarna. Används på akuta och subakuta mjukdelsskador och på inflammatoriska tillstånd. Används även på ledstelhet, ärrvävnad, reumatoid artrit. Ökar cikulation och läkning samt smärtlindrar.

 

TENS Behandling med hög- och/el lågfrekvent ström. Används vid både akuta och långvariga smärttillstånd från leder, skelett, viscera, nervsystemet samt muskler. Hämmar impulserna i smärtbanan och frisätter kroppens eget morfin, endorfinerna.

 

Interferens Modifierad strömbehandling som kan användas vid extremt hög muskelspänning pga smärta mm, smärta och dålig cirkulation.

 

Akupunktur/elakupunktur Nålar som stimuleras för att frisätta kroppseget morfin och som även dämpar smärta och inflammation.

 

Rebox  Elterapi där pulsad ström används för att öka avspänning i vävnad akut som kronisk och på så sätt även ge smärtlindring. Det ger en ökad lokal blodcirkulation, normalisering av osmotiska förhållandena och förbättrar lymflödet. 

 

Kinesiotejpning Tejpningsmetod som ökar möjligheterna till snabbare och bättre läkning av akuta- och subakuta skador och lindring av kroniska besvär. Kan även användas förebyggande. Hjälper bl a muskel obalans, hållningskorrigering, cirkulation av lymfsystemet, reducerar svullnad, besvär från leder, senor, ligament och muskler. Man kan även tejpa vissa neurologiska tillstånd och mycket mer.

 

Manuella tekninker och manipulering Enl McKenzie och OMI

 

Idrottsrelaterade skador, Rehabilitering med anpassat träningsprogram efter x-bandsrekonstruktioner, meniskskador, artroskopier, muskelbristningar, ligamentskador. 

 

Artros Råd och träning, ev smärtlindring vid artros

 

Andningstekniker vid stress och ökat sympatiskt nervsystem

 

KBT behandlingar